مقاله 9. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

روح‌­اله ترکی1

 

1-کارشناسی‌­ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)  

 

چکیده

اسلام بعنوان کامل‌ترین دین الهی همواره بر بکارگرفتن اندیشه­‌های روشنگرانه و آگاهی­‌بخش و همچنین بیان حقایق تاکید داشته و یکی از راه‌­های رسیدن به اتحاد و محبت و مهرورزی به یکدیگر را در این امور می­‌داند. از جمله عوامل خارجی و درونی اتحاد و انسجام، اموری هستند که مشخصا در قرآن ذکر شده است. بطور مثال در جای جای قرآن کریم، انسان­ها امت واحده خوانده شده‌­اند که این امر دلالت بر اهمیت اتحاد و همبستگی دارد. قرآن، موضوع پذیرش کامل دین اسلام را بعنوان یک عامل مهم و حیاتی اتحاد و انسجام بر می­‌شمارد و در مقابل، عدم پیوستگی درونی انسان­ها را جزء اصلی­ترین موانع اتحاد و انسجام می‌داند. پژوهش حاضر با هدف بررسی آیات و روایات اسلامی درخصوص اتحاد و انسجام اسلامی و آثار و پیامدهای وجود وحدت اسلامی در میان امت مسلمان، انجام گرفته است. رویکرد در پیش گرفته شده مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه‌­ای و اسنادی است که در آن منابع موردنظر مورد کاوش قرار گرفته تا یافته­‌های تحقیق که حکایت از اهمیت بسیار بالای اتحاد و انسجام اسلامی داشت، بدست آید.

 

واژگان کلیدی: اتحاد ملی، انسجام اسلامی، آیات و روایات اسلامی

 

 

 

National Unity and Islamic Integrity from the Viewpoint of Verses, Hadiths and Islamic Narratives

 

Article 9.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

Ruhollah Torki

 

Abstract

Islam as the most complete divine religion has always emphasized the use of enlightening and informative thoughts, as well as the expression of truth; believing that they are one of the ways to achieve unity, kindness and having much affection for each other. There are issues among the external and internal factors of unity and integrity specifically mentioned in the Qur'an. For example, in the Quran, humans are considered to be united, which implies the importance of unity and integrity. The Quran considers the fully acceptance of Islam as a significant and vital component of unity and solidarity, whereas, the internal inconsistency of human beings as one of the main obstacles to them. The present study aims to study the verses and Islamic narratives about Islamic unity and solidarity as well as the effects and consequences of their existence among the Muslims. The applied approach is based on reviewing library resources and documents in which the intended resources were explored to obtain the results of the study indicating the high importance of Islamic unity and solidarity.

 

Keywords: National Unity, Islamic Solidarity, Verses and Islamic Narratives